Piirinuohous loppuu Espoossa, Vihdissä ja Helsingissä 1.1.2018

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on päättänyt, että piirinuohousjärjestelmästä luovutaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella vuoden 2018 alussa. Nuohous järjestetään 1.1.2018 alkaen sopimusperusteisesti eli kuntalaisen ja nuohousyrittäjän välisellä sopimisella. Tähän saakka piirinuohooja on ottanut yhteyttä asiakkaaseen, tarjoten nuohousaikaa alueittain oman työsuunnitelmansa mukaisesti. Jatkossa asiakkaan tulee itse valita ja tilata nuohousyrittäjä paikalle. Nuohoojat voivat oman valintansa mukaan jatkossakin muistuttaa asiakasta vuoden välein nuohouksesta, asiakkaan ja yrittäjän keskenään sopimalla tavalla tai esimerkiksi muistutuslappuja alueittain jakamalla.

Nuohoojalla tulee jatkossakin olla tutkinto, ja vakituisen asuinkiinteistön omistajan velvoite huolehtia vuosittaisesta nuohouksesta säilyy entisellään. Myös kiinteistön omistajan velvoite huolehtia tikkaiden ja katon turvavarusteiden kunnosta säilyy. Vapaa-ajan asunnot on nuohoutettava jatkossakin kolmen vuoden välein. Myös nuohouksen hintasääntely loppuu, eli nuohouksen hinta on jatkossa sovittavissa nuohouksen tilaajan ja nuohoojan välillä.